مشخصات متقاضی : 

برند های فعال گوشی :
برند های فعال لوازم جانبی :
سطح فعالیت فروش :
محل تحویل کالا :
موقعیت محل مورد نظر تقاضا از نظر دسترسی :

شرکت های تامین کننده :

معرفی دو نفر از نزدیکان / ضامن : 

وضعيت ملک محل كسب : 

نوع مالكيت:

اطلاعات حساب :

تاييد اعتبار و پشتوانه مالي فقط با صدور چك از برگه چك هاي مشتري مربوطه امكان پذير مي باشد .

چك صادر شده مي بايست در وجه سپاهان همراه يا كاوان باشد.

اينجانب امكان صدور چك تا مبلغ

ريال را دارم.

مسئوليت ارائه هر گونه اطلاعات نادرست را در خصوص موارد اعلام شده و صحت مدارك ارسال پذيرفته و تائيد مي نمايم.

كليه مسئوليت كالا پس از تحويل( به باربري در تهران)جهت حمل به مقصد ، به عهده اينجانب

خواهد بود

كليه مسئوليت ارسال و تحويل چك ، سفته و هرگونه اوراق بهادار جهت كاوان به عهده اينجانب خواهد بود .

قابل توجه: در صورت دو امضا بودن حساب ، هر دو امضا داخل كادر ثبت گردد.

شرايط و ضوابط همكاري:

 1.  كليه متقاضيان مي بايست داراي مجوز كسب معتبر بوده و داراي امكانات و تجهيزات اداري باشند.
 2.  صحت اطلاعات وارده برعهده شخص /شركت متقاضي مي باشد لذا نهايت دقت در تكميل اطلاعات را داشته باشيد. 
 3. مدارك لازم جهت اعتبارسنجي
  الف)كپي كارت ملي شخص متقاضي يا مدير عامل
  ب )كپي جواز كسب/پروانه بهره برداري/آگهي تاسيس
  ج )كپي سند يا اجاره نامه محل كسب
  د)پرينت سه ماهه گردش حساب مشتري
  ه)ارسال عكس از نماي بيروني و تابلوي فعلي فروشگاه

اين قسمت توسط بازارياب و سرپرست واحد مربوطه تكميل شود :

سقف اعتبار پيشنهادي بازارياب

ریال

سقف اعتباري پيشنهادي سرپرست واحد مربوطه

ریال

سقف اعتبار پيشنهادي مدير فروش

ریال

سقف اعتبار پيشنهادي مدير عامل

ریال

اين قسمت توسط امور مالي تكميل گردد
مشتري سابقه معاملات قبلي باشركت كاوان داشته است يا خير؟(در صورت مثبت بودن پاسخ اطلاعات زير تكميل گردد)

درطول دوره همكاري قبلي سابقه چك برگشتي وجود داشته است يا خير؟(درصورت مثبت بودن پاسخ، توضيحات راجع به چك برگشتي داده شود )

سقف اعتبار پشنهاد امورمالي

ريال

اين قسمت توسط مديريت تكميل گردد

با مبلغ

ريال به عنوان سقف اعتبار مشتري موافقت مي شود.