مجتبی ارباب

آقای مجتبی ارباب با 15 سال سابقه خدمت از بدو تاسیس شرکت مسئولیت واحد اداری و انفورماتیک را به عهده گرفته و همانند قلب تپنده در یکپارچه سازی، ساماندهی امورات جاری، مدیریت فرایندهای کاری و امور سخت افزاری و نرم افزاری شرکت با محوریت جلب رضایت و پیگیری امور کارکنان و مشتریان انجام وظیفه می نماید، ارتقاء زیرساختهای فنی کاوان تجارت کیاسام و شعب مربوطه، نشان از تسهیلگری و تیم خوب این واحد دارد.

اعضای تیم

سودا شاه‌کرم | مسئول دفتر

مریم فرزانه | منابع انسانی 

محسن سلماسی| تحصیلدار

امید لموکی| تحصیلدار