اخبار و رویدادها

در این قسمت از اخبار مهم شرکت کاوان تجارت کیاسام آگاه شده و در رابطه با برنامه های بعدی شرکت و محصولات جدید اطلاع رسانی میشود.